Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de site "berno.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat de Berno Real Estate-site hyperlinks naar inhoud of websites die van derden uitgaan beheerd worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de beheerders van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de consumentenbescherming, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enzovoort.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site
Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij raden u daarom aan beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met een of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de Berno Real Estate-site betrouwbare en regelmatig geüpdatete vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur...) omtrent het vastgoed, de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed ook zelf na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om de Berno Real Estate-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht om onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht om eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke natuurlijke of rechtspersoon die:

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Berno Real Estate-site is de Belgische wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Gratis schatting